Kamerbrief met stand van zaken moties tweeminutendebat Fosfaatrechtenstelsel 24 juni 2021

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de stand van zaken van de moties van het tweeminutendebat Fosfaatrechtenstelsel. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had verzocht om een overzicht hiervan.

Kamerbrief met stand van zaken moties tweeminutendebat Fosfaatrechtenstelsel 24 juni 2021 (PDF | 3 pagina's | 197 kB)