Kamerbrief over monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Derde kwartaal 2021

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over de publicatie van de 3e kwartaalrapportage 2021 over de fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest gepubliceerd heeft. Met deze kwartaalrapportages kan zicht gehouden worden op de ontwikkeling van de fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel.

Kamerbrief over monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Derde kwartaal 2021 (PDF | 2 pagina's | 130 kB)