Beslisnota behoren bij Kamerbrief over wijziging Meststoffenwet

Beslisnota horende bij kamerbrief Voorstel van wet tot wijziging van de Meststoffenwet in verband met het begrip melkvee en enkele andere wijzigingen betreffende het stelsel van fosfaatrechten (Kamerstuknummer 35949). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.