Kamerbrief over stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de voortgang in de procedure tot verlening van derogatie van de Nitraatrichtlijn vanaf 2022. 

Kamerbrief over stand van zaken derogatie van de Nitraatrichtlijn (PDF | 2 pagina's | 71 kB)