Kamerbrief over Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2022

Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de eerste kwartaalrapportage 2022 over de fosfaat- en stikstofexcretie door de Nederlandse veestapel.

Kamerbrief over Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest eerste kwartaal 2022 (PDF | 2 pagina's | 108 kB)