Kamerbrief reactie op verzoek om informatie over derogatie

Minister Staghouwer (LNV) informeert de Eerste Kamer over de gevolgen van het mogelijk niet verlengen van de derogatie van de Nitraatrichtlijn en hoe die gevolgen zich verhouden tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied.

Kamerbrief reactie op verzoek om informatie over derogatie (PDF | 3 pagina's | 174 kB)