Advies afwenteling van milieueffecten bij tijdig oogsten snijmaïs

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet adviseert over de effecten van onrijpe snijmaïs in het rantsoen van rundvee op stikstofexcretie, ammoniakemissie, methaanemissie en de gezondheid van het rundvee.

Advies afwenteling van milieueffecten bij tijdig oogsten snijmaïs (PDF | 35 pagina's | 1,1 MB)