Economische factoren van het 7e Actieprogramma Nitraat voor landbouwbedrijven” van WEcR

Wageningen Economic Research (WEcR) heeft de opdracht gekregen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de economische impact van het ontwerp 7e actieprogramma in beeld te brengen. In dit rapport is een tweetal scenario’s uit de milieueffectrapportage geanalyseerd op economische impact.