Besluit Wob-verzoek melden doodgeboren kalveren

Besluit op een verzoek om documenten over het melden van doodgeboren kalveren in het kader van het fosfaatreductieplan 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).