Besluit Wob-verzoek over fosfaatrechten

Besluit op een verzoek om informatie over fosfaatrechten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).