Wob-verzoek over een overzicht van mestopslagen in de periode 2016 tot en met 25 augustus 2021

Besluit op een verzoek om informatie over een overzicht van mestopslagen zijn afgemeld of zijn overgedragen in de periode 2016 tot en met 25 augustus 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).