Besluit op Wob-verzoek over aan- en afgevoerde mest in en uit een silo te Noordbroek

Besluit op een verzoek om informatie over aan- en afgevoerde mest in en uit een silo aan de Eideweg te Noordbroek over het jaar 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).