Hoe werkt het stelsel van fosfaatrechten?

Landbouwbedrijven die bedrijfsmatig melkvee houden hebben fosfaatrechten nodig. Boeren mogen per kalenderjaar met hun melkvee niet meer mest produceren dan het aantal fosfaatrechten dat ze hebben. Fosfaatrechten worden uitgedrukt in kilogrammen fosfaat: 1 recht is 1 kilogram fosfaat.

Heeft u een landbouwbedrijf? Lees dan meer over fosfaatrechten op de website van RVO.