Meedoen?

Wilt u meedoen of op de hoogte blijven? Hieronder vindt u de data van de themabijeenkomsten en de contactgegevens van de Herbezinning mestbeleid.

15 mei 2019 - Stakeholdersbijeenkomst voor de Herbezinning Mestbeleid

Heeft u een goed idee voor de Herbezinning Mestbeleid? Het projectteam heeft de afgelopen tijd gezien dat verschillende stakeholders bezig zijn met het opstellen van hun visie voor de herbezinning. Om deze organisaties een podium te bieden hun visies en initiatieven aan het Ministerie van LNV en elkaar te presenteren, organiseert het Ministerie van LNV een Stakeholdersbijeenkomst voor de Herbezinning Mestbeleid.

Datum en tijd

Woensdag 15 mei 2019, 13.00 - 17.00 uur

Veegenszaal, Ministerie LNV te Den Haag

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via de registratielink Stakeholdersbijeenkomst voor de Herbezinning Mestbeleid.

Wilt u uw visie presenteren?

Naast verschillende plenaire pitches zijn stands (markttafels) beschikbaar om uw visie te presenteren tijdens de break-out.

Wilt u ook graag een stand om uw visie te delen? Stuur dan een bericht aan herbezinningmestbeleid@minlnv.nl met een korte toelichting. De organisatie neemt dan contact met u op.

Regiobijeenkomst thema Technologie

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op donderdag 28 maart 2019.

Regiobijeenkomst thema Bodem

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 maart 2019.

Regiobijeenkomst thema Mestmarkt

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 28 februari 2019.

Regiobijeenkomst thema kringlooplandbouw

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 februari 2019.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u contact opnemen via mailadres herbezinningmestbeleid@minez.nl