Meedoen?

Wilt u meedoen of op de hoogte blijven? Hieronder vindt u de data van de themabijeenkomsten en de contactgegevens van de Herbezinning mestbeleid.

15 mei 2019 - Stakeholdersbijeenkomst voor de Herbezinning Mestbeleid

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 15 mei 2019.

Regiobijeenkomst thema Technologie

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op donderdag 28 maart 2019.

Regiobijeenkomst thema Bodem

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 maart 2019.

Regiobijeenkomst thema Mestmarkt

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 28 februari 2019.

Regiobijeenkomst thema kringlooplandbouw

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 februari 2019.

Contact

Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u contact opnemen via mailadres herbezinningmestbeleid@minez.nl