Meedoen?

Wilt u meedoen of op de hoogte blijven? Hieronder vindt u de data van de themabijeenkomsten en de contactgegevens van de Herbezinning mestbeleid.

1. Regiobijeenkomst thema kringlooplandbouw

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 7 februari 2019.

2. Regiobijeenkomst thema Mestmarkt

Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 28 februari 2019.

3. Regiobijeenkomst thema Bodem

Datum
Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden op 14 maart 2019.

4. Regiobijeenkomst thema Technologie

Datum
Donderdag 28 maart

Locatie
Boerderij Kamps te Rolde

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het registratieformulier Regiobijeenkomst Herbezinning Mestbeleid - Technologie.
Bij het registratieformulier vindt u informatie over het programma en de locatie.

Contact

Wilt u meedoen aan de regiobijeenkomsten of op de hoogte blijven? Dan kunt u contact opnemen via mailadres herbezinningmestbeleid@minez.nl