Thema's voor de herbezinning mestbeleid

Vier thema's komen aan bod tijdens regiobijeenkomsten: kringlooplandbouw, mestmarkt, bodem en technologie. De bijeenkomsten gaan bouwstenen leveren voor de herbezinning mestbeleid.

Dialoog met partijen uit de samenleving

Op 12 december 2018 werd de dialoog gestart met een landelijke bijeenkomst in de Fokker Terminal in Den haag. In de eerste maanden van 2019 is er een dialoog met partijen uit de samenleving. Dit zijn onder andere boeren, ondernemers, waterschappen, drinkwaterbedrijven en regionale overheden. Ook land- en tuinbouworganisaties, milieu- en natuurorganisaties en andere betrokkenen kunnen meedoen aan deze dialoog. Tijdens de regiobijeenkomsten verkennen de partijen verschillende idee├źn voor verbetering . Dit gebeurt aan de hand van de 4 thema's: kringlooplandbouw, mestmarkt, bodem en technologie.

Door alle kennis bij elkaar te brengen vanuit verschillende disciplines en met elkaar in gesprek te gaan, kunnen vernieuwende oplossingen naar boven komen. Deze uitwisseling kan, binnen de kaders van de Herbezinning mestbeleid, bouwstenen voor het nieuwe mestbeleid opleveren.

Wilt u meedoen aan een of meer themabijeekomsten? Dan kunt u zich aanmelden via de website van rijksoverheid.nl