Thema's voor de herbezinning mestbeleid

Vier thema's komen aan bod tijdens regiobijeenkomsten: kringlooplandbouw, mestmarkt, bodem en technologie. De bijeenkomsten gaan bouwstenen leveren voor de herbezinning mestbeleid.

Dialoog met partijen uit de samenleving

Op 12 december 2018 startte de dialoog met een landelijke bijeenkomst in de Fokker Terminal in Den Haag. In de eerste maanden van 2019 is er een dialoog met partijen uit de samenleving. Dit zijn onder andere boeren, ondernemers, waterschappen, drinkwaterbedrijven en regionale overheden. Ook land- en tuinbouworganisaties, milieu- en natuurorganisaties en andere betrokkenen kunnen meedoen aan deze dialoog. Tijdens de regiobijeenkomsten verkennen de partijen verschillende ideeën voor verbetering . Dit gebeurt aan de hand van de 4 thema's: kringlooplandbouw, mestmarkt, bodem en technologie.

Tijdens de dialoog komen mensen vanuit verschillende disciplines samen. Ze wisselen onderling kennis uit. Hierdoor kunnen vernieuwende oplossingen ontstaan voor het nieuwe mestbeleid. Dit alles binnen de kaders van de Herbezinning mestbeleid.

Wilt u meedoen aan een of meer themabijeekomsten? Dan kunt u zich aanmelden via de website van rijksoverheid.nl