Maximale hoeveelheid mestproductie

De Rijksoverheid probeert op verschillende manieren de mestproductie tot een maximum te beperken. In dierlijke mest zitten onder andere fosfaat en stikstof. Teveel fosfaat en stikstof brengt risico’s met zich mee voor het milieu. Voor de pluimvee-, varkens- en melkveehouderij gelden daarom productieplafonds.

Dierproductierechten voor varkens- en kippenhouders

Nederlandse varkensboeren en kippenhouders mogen per kalenderjaar niet meer varkens of kippen houden dan het aantal dierproductierechten. Zo blijft de hoeveelheid mest van varkens, kippen en kalkoenen in Nederland onder de fosfaat- en stikstofproductieplafonds. Als een veehouder meer dieren wil houden, kan hij de rechten van een collega kopen of leasen.

Fosfaatproductie blijven reduceren

De Europese Commissie en Nederland hebben afspraken over de hoeveel fosfaat die de Nederlandse veehouderij mag produceren. Dit is het nationale fosfaatplafond. De Nederlandse veehouderij produceerde in 2015 en 2016 meer fosfaat dan afgesproken.

Om de fosfaatproductie terug te dringen, maakten de overheid en brancheorganisaties afspraken. Dat leidde tot:

  • een regeling om de in de afgelopen jaren gegroeide veestapel van ondernemers te verkleinen;
  • een regeling voor ondernemers die hun veestapel willen afstoten te stimuleren;
  • een maatregel om de hoeveelheid fosfaat in het mengvoer van dieren verkleinen.

Dankzij deze maatregelen stootte de melkveehouderij in 2017 fors minder fosfaat uit dan in 2016. Volgens prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) daalde de uitstoot tot onder het nationale fosfaatplafond. Rond de zomer van 2018 zijn de definitieve cijfers van de fosfaat- en stikstofproductie in 2017 bekend.

Maatregelen om maximale fosfaatproductie te borgen

Ook de komende jaren moet de fosfaatproductie onder het plafond blijven. Daarom geldt per 1 januari 2018 het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee. Daarbij mag een melkveehouder niet meer fosfaat produceren dan het aantal fosfaatrechten dat hij heeft. Hierbij staat 1 recht voor 1 kilogram fosfaat. Het aantal fosfaatrechten van een melkveehouder is gebaseerd op zijn bedrijfssituatie op 2 juli 2015. Als een veehouder meer dieren wil houden, kan hij de fosfaatrechten van een collega kopen of leasen.