Nederlandse boeren kunnen opnieuw gebruik maken van derogatie

Vandaag stemden Europese lidstaten tijdens het Nitraatcomité in met een verlenging van de Nederlandse derogatie. Boeren kunnen tot 2022 evenveel mest uitrijden als de afgelopen twee jaar. Wel stelt de Europese Commissie een aantal aanvullende maatregelen voor waar boeren aan moeten voldoen. Dat schrijft minister Schouten vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Schouten: “Ik ben blij dat de Europese lidstaten positief tegenover de Nederlandse derogatie staan. Het is goed nieuws voor boeren dat zij tot 2022 dezelfde hoeveelheid mest uit mogen rijden als in de afgelopen twee jaar. Ook de waterkwaliteit profiteert van dit besluit.”

Aanvullende maatregelen

Om te voorkomen dat het uitrijden van meer dierlijke mest ook tot hogere ammoniakemissies zal leiden komt de Europese Commissie (EC) met aanvullende regels waar derogatiebedrijven aan moeten voldoen. Zo mogen boeren de sleepvoetbemester op klei- en veengrond alleen gebruiken bij een maximum buitentemperatuur van 20 °C. Ook zullen zij vanaf 2021 kiezen tussen deelnemen aan de vrijstellingsregeling voor ‘bovengronds aanwenden van runderdrijfmest’ of derogatie. Het bovengronds aanwenden van runderdrijfmest kan leiden tot meer ammoniakemissie. Daar is een vrijstellingsregeling voor mits boeren aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals minimaal 85% grasland.

Voordelen derogatie

Boeren die gebruik maken van derogatie moeten aan een aantal criteria voldoen. Zo moeten derogatiebedrijven over minimaal 80% grasland beschikken. Dat is beter voor de waterkwaliteit, omdat grasland meststoffen goed opneemt waardoor minder nutriënten uitspoelen. Boeren zonder derogatie gebruiken hun grond bijvoorbeeld voor het telen van maïs. Deze grond neemt meststoffen minder goed op, waardoor er meer kans is op uitspoeling van nutriënten naar het grond- of oppervlaktewater.

Vertraging van het derogatiebesluit

Het derogatiebesluit liep dit jaar vertraging op door recente ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de waterkwaliteit. Zoals de gevolgen van de droge zomers en de stikstofproblematiek. Ook had de EC vragen over de versterkte handhavingsstrategie mest.