Thema's voor de herbezinning mestbeleid

4 thema's kwamen aan bod tijdens regiobijeenkomsten: kringlooplandbouw, mestmarkt, bodem en technologie. De bijeenkomsten leveren bouwstenen voor de herbezinning mestbeleid.

Dialoog met partijen uit de samenleving

Op 12 december 2018 startte de dialoog met een landelijke bijeenkomst in de Fokker Terminal in Den Haag. In de eerste maanden van 2019 was er een dialoog met partijen uit de samenleving. Dit zijn onder andere boeren, ondernemers, waterschappen, drinkwaterbedrijven en regionale overheden. Ook land- en tuinbouworganisaties, milieu- en natuurorganisaties en andere betrokkenen konden meedoen aan deze dialoog. Tijdens de regiobijeenkomsten verkenden de partijen verschillende ideeën voor verbetering . Dit gebeurde aan de hand van de 4 thema's: kringlooplandbouw, mestmarkt, bodem en technologie.

Tijdens de dialoog kwamen mensen vanuit verschillende disciplines samen. Ze wisselden onderling kennis uit. Hierdoor konden vernieuwende oplossingen ontstaan voor het nieuwe mestbeleid. Dit alles binnen de kaders van de Herbezinning mestbeleid.