Brief over slaag-zakregeling voor keuzedelen in het middelbaar beroepsonderwijs

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven stuurt minister Engelshoven (OCW), mede namens de MBO Raad, de eerste voortgangsrapportage van het stappenplan waarmee de slaag-zakregeling voor keuzedelen in 2020 wordt geimplementeerd.