Beantwoording Kamervragen over begrotingsstaten OCW 2020

Minister Slob beantwoordt Kamervragen over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het jaar 2020.