Wetsvoorstel sterk beroepsonderwijs

Wetsvoorstel voor de wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 (sterk beroepsonderwijs). Het wetsvoorstel staat in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo.