Berenschotrapport Artikel 4 begroting Ministerie van OCW- Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Het rapport doet verslag van de bevindingen uit de beleidsdoorlichting van het beleidsartikel 4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De beleidsdoorlichting gaat over de periode 2014-2018.

Berenschotrapport Artikel 4 begroting Ministerie van OCW- Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (PDF | 112 pagina's | 2,5 MB)