Kamerbrief - het Nederlandse mbo een ontwikkelperspectief

Minister Van Engelshoven geeft haar beleidsreactie op 2 rapporten over de kwaliteit in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Kamerbrief - het Nederlandse mbo een ontwikkelperspectief (PDF | 12 pagina's | 456 kB)

Het gaat om de volgende rapporten:

  • de beleidsdoorlichting van begrotingsartikel 4 (Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie), over het beleid in de periode 2014-2018;
  • het sectorbeeld van de commissie Kwaliteitsafspraken (ckmbo). Hierin bekijkt de commissie de voornemens van de mbo-scholen voor de periode 2019-2022.