Verklaring onafhankelijk deskundige Beleidsdoorlichting 2014-2018 Artikel 4 OCW

Het document bevat de verklaring van de onafhankelijk deskundige die betrokken was bij de beleidsdoorlichting 2014-2018 van artikel 4 van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Verklaring onafhankelijk deskundige Beleidsdoorlichting 2014-2018 Artikel 4 OCW (PDF | 1 pagina | 77 kB)