Evaluatie experiment cross-over kwalificaties -Voortgangsrapportage 2020

Het rapport beschrijft de voortgang in 2020 van het experiment met cross-over kwalificaties in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) dat duurt van 1 augustus 2017 tot en met 31 juli 2025.