Beslisnota bij brief Hoofdlijnenbrief middellange termijn aanpak COVID-19 voor het onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij brief Hoofdlijnenbrief middellange termijn aanpak COVID-19 voor het onderwijs (PDF | 5 pagina's | 1,4 MB)