Hoofdlijnen van de (middel)lange termijn aanpak COVID-19 middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs

Het rapport bevat de hoofdlijnen van het plan van aanpak voor de (middel)lange termijn voor achterstanden door COVID-19 in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho).