Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs BES

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste Kamer een memorie van antwoord over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES. BES staat voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Het wetsvoorstel gaat over de mogelijkheid om het onderwijs en de examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) op Bonaire in het Papiaments aan te bieden. Bij de brief zit ook een beslisnota.

Aanbiedingsbrief memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Wet educatie en beroepsonderwijs BES (PDF | 1 pagina | 178 kB)