Education at a Glance 2019 Country Note NL

Rapport van de OESO met internationale vergelijkingen op het terrein van onderwijs. Dit onderdeel gaat over het onderwijs in Nederland. Dit rapport gaat vooral in op het hoger onderwijs, het lerarenberoep en genderverschillen in het beroepsonderwijs.