Entreeopleiding in het mbo

De entreeopleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding. Met de entreeopleiding kunnen leerlingen de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan. De opleiding duurt 1 jaar.

Toelatingseisen entreeopleiding

Om een entreeopleiding te volgen moeten een leerling voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de leerling is op 1 augustus 16 jaar;
  • de leerling kan geen opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4 volgen, omdat hij of zij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor die opleidingen.

Kenmerken entreeopleiding

De entreeopleiding bereidt leerlingen voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Hierdoor behalen studenten meer resultaten in hun opleidingen en vallen studenten minder uit.

Bindend studieadvies in entreeopleiding

De overheid voert een studieadvies in voor de entreeopleiding. Na 4 maanden krijgt elke student dit advies. Bij goede resultaten is dit advies ondersteunend. Het advies bevat mogelijk aanwijzingen voor stage of extra aandacht voor een bepaald aspect van de opleiding. 

Bij gebrek aan studieresultaten kunnen mbo-instellingen een student adviseren:

  • te kiezen voor een andere opleiding of leerweg;
  • het onderwijs te verlaten.

Geeft de mbo-instelling zo’n studieadvies? Dan is dat advies bindend. Scholen moeten jongeren onder de 18 jaar na een bindend advies een andere, beter passende entreeopleiding bieden. Mbo-instellingen mogen jongeren onder 18 jaar met een bindend studieadvies niet weigeren voor een andere (entree)opleiding. Overleg tussen instellingen of met de gemeente (RMC-functionaris) is in deze gevallen aan te raden.

Na de entreeopleiding

Met een diploma van een entreeopleiding kunnen leerlingen doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2. Ook kunnen zij uitstromen naar de arbeidsmarkt.