Entreeopleiding in het mbo

De entreeopleiding is er voor jongeren zonder een diploma van een vooropleiding. Deze entreeopleiding bereidt jongeren voor op de arbeidsmarkt. Of op doorstroming naar een mbo-2-opleiding.

Voorbereiding arbeidsmarkt

Met de entreeopleiding kunnen leerlingen de belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij nodig hebben voor een baan. De opleiding duurt 1 jaar.

Toelatingseisen entreeopleiding

Om een entreeopleiding te volgen moeten een leerling voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de leerling is op 1 augustus 16 jaar;
  • de leerling kan geen opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4 volgen, omdat hij of zij niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor die opleidingen.

Kenmerken entreeopleiding

De entreeopleiding bereidt leerlingen voor op assisterende functies op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld als assistent zorghulp of assistent installatietechniek. Studenten krijgen onderwijs op school en in de beroepspraktijk. Zij krijgen intensieve (individuele) coaching en loopbaanbegeleiding. Hierdoor behalen studenten betere studieresultaten en stoppen minder studenten met de studie.

Bindend studieadvies in entreeopleiding

Na 4 maanden krijgt elke student studieadvies voor de entreeopleiding. Bij goede resultaten is dit advies ondersteunend. Het advies kan aanwijzingen bevatten voor stage of extra aandacht voor een bepaald onderdeel van de opleiding.
Als de studieresultaten niet voldoende zijn, kunnen mbo-instellingen een student adviseren:

  • te kiezen voor een andere opleiding of leerweg;
  • het onderwijs te verlaten.

Dit advies is bindend. Scholen moeten jongeren onder de 18 jaar na een bindend advies een andere, beter passende entreeopleiding bieden. Mbo-instellingen mogen jongeren onder 18 jaar met een bindend studieadvies niet weigeren voor een andere (entree)opleiding. Overleg tussen instellingen of met de gemeente (RMC-functionaris) is in deze gevallen aan te raden.

Na de entreeopleiding

Met een diploma van een entreeopleiding kunnen leerlingen er voor kiezen om te gaan werken. Zij kunnen ook doorstromen naar een mbo-opleiding op niveau 2, zodat zij een startkwalificatie kunnen behalen. Met een startkwalificatie heeft een jongere een nog beter perspectief op de arbeidsmarkt.