Wat zijn de vooropleidingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

De vooropleidingseisen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verschillen per opleidingsniveau. Voor de basisberoepsopleiding gelden bijvoorbeeld andere vooropleidingseisen dan voor de middenkaderopleiding.

Focus op vakmanschap actieplan mbo

Om het actieplan Focus op vakmanschap te kunnen uitvoeren heeft de overheid de wet aangepast. De drempelloze instroom (instroom zonder diploma) voor mbo niveau 2 is vervallen. Voor jongeren zonder vooropleiding is er een entreeopleiding. Deze entreeopleiding is in de plaats gekomen van het mbo niveau 1 en de Arbeidsmarktkwalificerende assistentenopleiding (AKA). De entreeopleiding geeft toegang tot het mbo. Of bereidt jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen voor op de arbeidsmarkt.

Vooropleidingseisen entreeopleiding (vroeger niveau 1)

Om een entreeopleiding te volgen, moeten leerlingen voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de leerling voldoet niet aan de vooropleidingseisen voor toelating tot een opleiding mbo-2, mbo-3 of mbo-4;
 • de leerling is op 1 augustus minimaal 16 jaar.

Vooropleidingseisen basisberoepsopleiding (niveau 2)

Voor de basisberoepsopleiding gelden vooropleidingseisen. Dit houdt in dat iedereen die de basisberoepsopleiding wil volgen, aan de volgende vooropleidingseisen moet voldoen:

 • basisberoepsgerichte leerweg of kaderberoepsgerichte leerweg: u heeft een diploma lager; beroepsonderwijs (lbo), voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) of voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo);
 • theoretische leerweg: u heeft een mavo-diploma of vmbo-diploma; 
 • gemengde leerweg: u heeft een diploma mavo-vbo of een vmbo-diploma;
 • u heeft een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
 • u heeft een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling;
 • entreeopleiding: u heeft een diploma entreeopleiding. 

Vooropleidingseisen vakopleiding (niveau 3) of middenkaderopleiding (niveau 4)

Voor zowel de vakopleiding als de middenkaderopleiding gelden ondertstaande vooropleidingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: u heeft een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: u heeft een diploma voor mavo of vmbo; 
 • gemengde leerweg: u heeft een diploma mavo-vbo of vmbo; 
 • basisberoepsopleiding: u heeft een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2);
 • u heeft een bewijs dat u de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed heeft doorlopen;
 • u heeft een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling. 

Vooropleidingseisen specialistenopleiding (niveau 4)

Wilt u de specialistenopleiding volgen? Dan heeft u een diploma nodig van de vakopleiding (niveau 3), voor hetzelfde beroep of dezelfde richting.