Welke rechten heb ik als de school mijn mbo-opleiding verandert of stopzet?

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft u het recht om de opleiding af te maken waaraan u begint. Ook als deze verandert of stopt.

Recht om opleiding af te maken

Als u met een opleiding begint, gaat u een onderwijsovereenkomst aan met de school. Ook ontvangt u de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding. U heeft het recht om de opleiding af te ronden, zoals die in OER stond toen u de onderwijsovereenkomst sloot. Dit geldt niet voor experimentele mbo-opleidingen.

Experimentele opleidingen in het mbo

Experimentele mbo-opleidingen kunnen om verschillende redenen eindigen. In zo’n geval kan de school u weer verwijzen naar een erkende opleiding.

Mbo-opleiding stopzetten

Over het algemeen mag een school een opleiding niet halverwege stopzetten. Als een school een opleiding toch wil stopzetten, kan dat door:

  • geen nieuwe deelnemers toe te laten;
  • de huidige studenten een goed alternatief te bieden (bijvoorbeeld een verwante studie).

Klacht indienen bij stopzetten opleiding

U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie als de school uw opleiding drastisch verandert of wil stopzetten. Heeft de school geen eigen klachtencommissie? Dan moet de school zijn aangesloten bij een regionale of landelijke klachtencommissie

Bij sommige mbo-instellingen is het mogelijk om via de website een klacht in te dienen. U kunt ook naar de rechter stappen om af te dwingen dat de school de onderwijsovereenkomst nakomt. Het gaat dan om de overeenkomst zoals die bij de start van de opleiding heeft afgesloten.