Welke rechten heb ik als de school mijn mbo-opleiding verandert of stopzet?

In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) heeft u het recht om de opleiding af te maken waaraan u begint. Ook als deze verandert of stopt. Als u met een opleiding begint, gaat u een onderwijsovereenkomst aan met de school. Ook ontvangt u de onderwijs- en examenregeling (OER) van uw opleiding. U heeft het recht om de opleiding af te ronden, zoals die in OER stond toen u de onderwijsovereenkomst sloot. Dit geldt niet voor experimentele mbo-opleidingen.

Experimentele opleidingen in het mbo

Experimentele mbo-opleidingen kunnen om verschillende redenen eindigen. In zo’n geval kan de school u weer verwijzen naar een erkende opleiding.

Mbo-opleiding stopzetten

Over het algemeen mag een school een opleiding niet halverwege stopzetten. Als een school een opleiding toch wil stopzetten, kan dat door:

  • geen nieuwe deelnemers toe te laten;
  • de huidige studenten een goed alternatief te bieden (bijvoorbeeld een verwante studie).

Klacht indienen bij stopzetten opleiding

U kunt een klacht indienen bij de klachtencommissie als de school uw opleiding drastisch verandert of wil stopzetten. Bij sommige mbo-instellingen is het mogelijk om via de website een klacht in te dienen. U kunt ook naar de rechter stappen om af te dwingen dat de school de onderwijsovereenkomst nakomt, zoals die bij de start van de opleiding met u is aangegaan.