Bevorderen legale migratieroutes

Het kabinet wil de mogelijkheden voor reguliere migratie beter benutten. Reguliere migratie komt voor wanneer mensen voor werk, studie of familie migreren. Dit gebeurt veelal op een legale manier.

Kennismigratie

Een speciale vorm van reguliere migratie is kennismigratie. Kennismigranten kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving en economie. Daarom wil het kabinet migratie voor deze mensen eenvoudiger en sneller maken. Bijvoorbeeld door kortere procedures en meer elektronische dienstverlening.

Andere vormen van reguliere migratie

Door andere, bestaande vormen van reguliere migratie beter te benutten kan terugkeer naar het eigen land  bevorderen. En irreguliere migratie tegen gaan. Bijvoorbeeld door meer voorlichting te geven over de huidige mogelijkheden voor arbeidsmigratie.

Hervestiging

Hervestiging is een vorm van legale asielmigratie. Bij hervestiging komen vluchtelingen naar Nederland die nu opgevangen worden in de regio van hun herkomstland. Door hun vertrek wordt de druk minder op de landen die in de regio migranten opvangen.