Bevorderen legale migratieroutes

Het kabinet wil de mogelijkheden voor reguliere migratie beter benutten. Reguliere migratie komt voor wanneer mensen voor werk, studie of familie migreren. Dit gebeurt veelal op een legale manier. Ook hervestiging van vluchtelingen is een manier van reguliere migratie.

Hervestiging

Bij hervestiging komen vluchtelingen naar Nederland die nu opgevangen worden in de regio van hun herkomstland. Door hun vertrek wordt de druk minder op de landen die in de regio migranten opvangen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vluchtelingen die opgevangen worden in landen als Jordanië, Niger, Egypte, Libanon of Oeganda.

De Verenigde Naties beoordeelt hoeveel kwetsbare vluchtelingen er zijn die voor hervestiging in aanmerking komen. Nederland heeft met de Verenigde Naties afspraken gemaakt over hoeveel zij van deze vluchtelingen hervestigen. Dit is de zogenaamde ‘nationaal quotum procedure’.

Daarnaast is er hervestiging in het kader van migratiesamenwerking met derde landen, zoals dat officieel heet. Dat zijn de afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van de EU-Turkije Verklaring. Via de EU-Turkije Verklaring werkt Nederland actief mee aan de hervestiging van Syrische vluchtelingen vanuit Turkije.

Kennismigratie

Een speciale vorm van reguliere migratie is kennismigratie. Kennismigranten kunnen een zinvolle bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving en economie. Daarom wil het kabinet migratie voor deze mensen eenvoudiger en sneller maken. Bijvoorbeeld door kortere procedures en meer elektronische dienstverlening.

Andere vormen van reguliere migratie

Door andere, bestaande vormen van reguliere migratie beter te benutten kan terugkeer naar het eigen land bevorderen. En irreguliere migratie tegen gaan. Bijvoorbeeld door meer voorlichting te geven over de huidige mogelijkheden voor arbeidsmigratie.