Kamerbrief over parlementair behandelvoorbehoud bij Migratievoorstellen COM 2018 631, 633, en 634

Staatssecretaris Harbers (JenV) informeert de Tweede Kamer over het parlementair behandelvoorbehoud van het kabinet bij enkele wetsvoorstellen van de Europese Commissie (EC) op het gebied van migratie.