Kamerbrief bij rapportage Vreemdelingenketen 1e helft 2018

Staatssecretaris Harbers (JenV) stuurt de Rapportage Vreemdelingenketen (RVK) over de periode januari tot en met juni 2018 naar de Tweede Kamer. Hij verwacht dat hij in de eerstvolgende rapportage over heel 2018 kan rapporteren over de doorlooptijden in de rechtspraak.