Uitstelbrief Kamervragen over voorgenomen ondertekening Marrakesh Immigratiepact

Staatssecretaris Harbers (JenV) stelt de beantwoording van de vragen van het Kamerlid Baudet (FvD) uit. Het Kamerlid had vragen gesteld over het voornemen van de staatssecretaris om namens de regering het Global Compact for Migration (Marrakesh Immigratiepact) te ondertekenen.