TK Beantwoording gestelde vragen tijdens schriftelijk overleg over de informele JBZ-Raad van 14 december 2020

Minister Grapperhaus en staatssecretaris Broekers-Knol sturen de antwoorden op de schriftelijke vragen van de Vaste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) over de geannoteerde agenda voor de informele JBZ-Raad van 14 december 2020 naar de Tweede Kamer. Daarbij gaan zij in op het Duitse voorzitterschap. Eenzelfde brief hebben zij gestuurd naar de Eerste Kamer.