Kamerbrief over voortgang Integrale Migratieagenda

Staatssecretaris Broekers-Knol informeert de Eerste Kamer over de voortgang van de Integrale Migratieagenda (IMA).

Zij gaat in op de voorstellen van de Europese Commissie over de volgende onderwerpen:

  • het voorkomen van irreguliere migratie;
  • het versterken opvang en bescherming voor vluchtelingen en ontheemden in de regio;
  • een solidair en solide asielstelsel binnen de Europese Unie (EU) en Nederland;
  • minder illegaliteit, meer terugkeer;
  • het bevorderen van legale migratieroutes;
  • het stimuleren van integratie en participatie.