Aanbiedingsbrief bij nota van nader verslag over goedkeuring van Verdrag m.b.t. de oprichting en werking van het ICMPD

Minister Knapen (BZ) biedt de Nota naar aanleiding van het nader verslag aan over de goedkeuring van het Verdrag tussen de Zwitserse Bondsstaat en de Republiek Oostenrijk met betrekking tot de oprichting en werking van het Internationaal Centrum voor de ontwikkeling van migratiebeleid (ICMPD).

Aanbiedingsbrief bij nota van nader verslag over goedkeuring van Verdrag m.b.t. de oprichting en werking van het ICMPD (PDF | 1 pagina | 56 kB)