Verslag van de informele JBZ raad van 8 en 9 oktober 2020

Het verslag gaat over de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ raad)  die plaast vond op 8 en 9 oktober 2020 via videoconferentie.

De onderwerpen waren:

  • Europees Crisisbeheer;
  • Voorstellen op het gebied van Asiel en Migratie;
  • besluitvorming rond het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) in verband met de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie (EOM).