Minder illegaliteit, meer terugkeer

Niet alle migranten die Nederland bereiken, mogen blijven. Migranten zonder verblijfsrecht, moeten Nederland zelfstandig en zo snel mogelijk verlaten. Het kabinet wil de terugkeer van deze migranten bevorderen en illegaliteit tegengaan.

Terugkeer migranten zonder verblijfsstatus

Migranten die niet in Nederland mogen blijven, worden intensief begeleid bij de voorbereiding van het vertrek uit Nederland. Vrijwillig vertrek heeft de voorkeur, maar gedwongen terugkeer is ook mogelijk. Met name wanneer het om criminele of overlastgevende migranten gaat. De overheid kan deze migranten tijdelijk in bewaring plaatsen.

Samenwerking met landen van herkomst

Sommige landen willen hun eigen onderdanen niet terugnemen. Het kabinet wil per land nagaan in welke situaties het land de migranten wel terugneemt. Daar kunnen landen voor beloond worden. Bijvoorbeeld door meer samenwerking op het gebied van rechtshulp, politie en grensbewaking, maar ook het aanbieden van studiebeurzen. Het straffen van landen die niet meewerken is ook mogelijk. Bijvoorbeeld door het treffen van visummaatregelen.

Tegengaan illegaal verblijf

Migranten die Nederland niet verlaten, kunnen voor overlast zorgen. Gemeenten ondervinden hier negatieve gevolgen van. Daarom kunnen deze migranten in de toekomst onder bepaalde voorwaarden tijdelijk onderdak krijgen in een Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). De LVV’s moeten nog ontwikkeld worden. Daarbij zijn gemeenten een onmisbare partner.