Asielinstroom daalt in 2019

In 2019 hebben 29.435 mensen een asielaanvraag ingediend in Nederland. Dat is een daling ten opzichte van de twee voorgaande jaren, toen 30.380 mensen (2018) en 31.327 (2017) mensen asiel aanvroegen. Het aantal eerste aanvragen steeg wel, van 20.353 in 2018 naar 22.533 in 2019. Dat staat in de jaarcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Vertrek

In 2019 zijn 25.600 vreemdelingen zelfstandig uit Nederland vertrokken – ongeveer 20% meer dan in 2018. Het aantal mensen dat onder toezicht van de overheid vertrok is 46% (44% in 2018). 1.190 criminele vreemdelingen verlieten Nederland in 2019 – vijftig meer dan vorig jaar. Het overgrote deel van hen vertrok onder toezicht van de overheid (79%).

Inklimmers

Uit de cijfers blijkt ook dat in 2019 910 inklimmers zijn onderschept door de Koninklijke Marechaussee (2018: 860). In 2016 waren er nog 1280 inklimmers. Dit jaar staan in de kerncijfers asiel voor het eerst ook de inklimcijfers van de zeehavenpolitie. In 2019 heeft de Zeehavenpolitie 570 inklimmers aangehouden. Bij zowel de Koninklijke Marechaussee als de Zeehavenpolitie zijn het vooral Albanezen en Afghanen.