Staatssecretaris bezoekt migratiepartner Turkije

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft woensdag en donderdag een werkbezoek gebracht aan Turkije. Dit buurland van de Europese Unie is een belangrijke partner als het gaat om migratie. Doel van het bezoek was het versterken van de bilaterale banden en het bestendigen van de migratiesamenwerking.

Vergroot afbeelding
Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en vice-minister van Binnenlandse Zaken Tayyip Sabri Erdil.

De staatssecretaris sprak donderdag in Ankara met de vice-ministers van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken en leden van het Turkse parlement. De gesprekken gingen onder meer over de aanhoudend hoge migratiedruk op Turkije, de uitvoering van de EU-Turkije Verklaring van maart 2016 en de samenwerking met Griekenland.

‘Turkije speelt een belangrijke rol als het gaat om migratie’,

aldus Broekers-Knol.

‘Ik heb grote waardering voor de inspanningen van Turkije om de EU-Turkije Verklaring goed uit te voeren.’

Vergroot afbeelding
Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Staatssecretaris Ankie-Broekers Knol in overleg tijdens het werkbezoek in Turkije.

EU-Turkije Verklaring

De Europese Unie en Turkije maakten ten tijde van de vluchtelingencrisis afspraken over migratie. Turkije vangt inmiddels 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen op. Daarnaast werkt het land aan het voorkomen van illegale migratie naar de EU. Dat lukt goed: grootschalige mensensmokkel is tegengegaan, het aantal verdrinkingen in de Egeïsche zee is fors teruggebracht en de instroom in bestemmingslanden als Nederland en Duitsland is drastisch gedaald. Turkije ontvangt van de EU een bijdrage van 6 miljard voor de opvang van de Syrische vluchtelingen. Daarnaast hervestigt de EU Syrische vluchtelingen vanuit Turkije.

Hervestiging

De staatssecretaris bezocht woensdagochtend in Istanbul de Resettlement Support Facility van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO). Nederlandse experts van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, de Vreemdelingenpolitie en de Koninklijke Marechaussee werken daar samen om Syrische vluchtelingen te hervestigen vanuit Turkije naar Nederland. 

Voor de hervestiging naar Nederland draagt VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR Syrische vluchtelingen voor. De experts bezien vervolgens of deze mensen de juiste papieren hebben en of ze geen veiligheidsrisico vormen. Ook wordt door de experts een gesprek gevoerd over integratie en participatie in Nederland. Sinds 2016 heeft Nederland in totaal een kleine 4000 Syrische vluchtelingen overgenomen van Turkije. Voor 2020 wordt het aantal binnenkort vastgesteld.

Op woensdagmiddag ging Broekers-Knol langs in het Alemdag ziekenhuis in Ankara, waar Syriërs medische zorg krijgen. De financiering hiervoor komt uit de Facility for Refugees in Turkey (FRIT), dat voortvloeit uit de EU-Turkije Verklaring.

Vergroot afbeelding
Beeld: Ministerie van Justitie en Veiligheid
Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol samen met de Nederlandse experts van de IND, het COA en de Vreemdelingenpolitie.

Internationale samenwerking

Broekers-Knol bracht eerder werkbezoeken aan Griekenland, Nigeria en Zwitserland om te spreken over migratiesamenwerking. Internationale samenwerking is cruciaal om illegale migratie, mensenhandel en mensensmokkel tegen te gaan. Ook is het van belang om goede voorbeelden met elkaar te delen, de bilaterale banden goed te onderhouden en om eventuele problemen te bespreken en op te lossen.