Staatssecretaris Van der Burg bezoekt EuroAfrikaanse Rabat-conferentie in Cádiz

Op 13 en 14 december nam staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Eric van der Burg in Cádiz deel aan het Rabat-proces: een internationale conferentie over migratie met verschillende Europese en Afrikaanse landen. Doel van de conferentie is in dialoog tussen Europese en Afrikaanse landen te komen tot samenwerking en partnerschappen op het gebied van migratie.

Staatssecretaris Van der Burg: “Grip op migratie. Daarvoor zijn goede relaties met andere landen onmisbaar. In Cádiz heb ik daarom gesproken met verschillende landen over hoe we onze samenwerking kunnen versterken. Alleen zo kunnen we voorkomen dat mensen irregulier proberen naar Nederland te komen. Maar ook door afspraken te maken over terugkeer. Zodat mensen die hier toch komen, maar niet mogen blijven, daadwerkelijk terugkeren.”

Migratiesamenwerking

Op de EuroAfrikaanse migratieconferentie vonden gesprekken plaats met belangrijke landen voor Nederland zoals Marokko, Nigeria, Niger en Senegal.Voor Nederland bracht staatssecretaris Van der Burg het belang naar voren van samenwerking met andere landen om te voorkomen dat mensen ongecontroleerd naar Nederland proberen te komen. Bijvoorbeeld door samen te werken op het gebied van grensbewaking en te zorgen voor betere economische mogelijkheden in de landen van het herkomst.

Ook werd het belang besproken van het uitwisselen van informatie en het versterken van de samenwerking voor de aanpak van grensoverschrijdende criminaliteit, zoals mensensmokkel en mensenhandel. Uiteraard was ook terugkeer van mensen die niet mogen blijven in Nederland onderwerp van gesprek.

Gezamenlijke verklaring

Op de conferentie werd een gezamenlijke verklaring aangenomen waarin is besloten om grondoorzaken van migratie aan te pakken en migratie beter te controleren. Samen met het Cádiz actieplan vormt dit de basis voor verdere actie en samenwerking. Daarnaast is Nederland lid geworden van de zogenaamde steering committee. In deze commissie worden de strategische lijnen uitgezet en de prioriteiten vastgesteld van het Rabat-Proces. Hierdoor zal regelmatiger contact zijn met andere deelnemende landen die relevant zijn voor Nederland als het gaat om migratie, zoals Marokko en Niger.