Programma Flexibilisering Asielketen

Het Programma Flexibilisering Asielketen werkt een onderdeel van de integrale migratieagenda van het kabinet uit. Namelijk een ‘Solidair en solide asielstelsel binnen de Europese Unie en in Nederland’. Doel hiervan is om te komen tot een flexibeler asielstelsel in Nederland. 

Ontwikkelen flexibel asielstelsel

De partners in en om de asielketen (de ministeries van JenV en SZW, IND, COA, DT&V, DJI, Politie, KMar, gemeenten en maatschappelijke organisaties) ontwikkelen een flexibel asielstelsel. Dit stelsel speelt flexibeler in op grote veranderingen in de instroom van asielzoekers. Hierbij nemen zij de ervaringen mee met grote schommelingen in de instroom in 2015 en 2016. Daarnaast werken de partners aan een maatschappelijk en financieel goed werkend systeem waarbij ad hoc maatregelen niet nodig zijn.

Doelen van het flexibele asielstelsel:

  • een voorspelbaar, inzichtelijk en goed werkend asielproces;

  • beheersing van de tijd die een asielprocedure kost;

  • opvangcapaciteit laten aansluiten op schommelingen in de instroom;

  • aansluiten op wonen en integreren in de gemeenten. Of een goed werkend terugkeertraject. 

Documenten