Stimuleren integratie en participatie

Voor inburgeringsplichtigen geldt dat ze mogen blijven en meedoen. Het kabinet wil de mogelijkheden voor inburgering verder ontwikkelen. Zo kunnen migranten sneller deel worden van en deelnemen aan de Nederlandse samenleving.

Inburgeringsstelsel hervormen

Het huidige inburgeringsstelsel wordt hervormd. Het doel is om mensen die verplicht zijn om in te burgeren, daarmee zo snel mogelijk te laten beginnen. Bij voorkeur via betaald werk. Toekomstige maatregelen zullen niet alleen voor asielmigranten met een verblijfsvergunning gelden, maar ook voor gezinsmigranten.

Kabinetsvoornemens die inburgering stimuleren

  • Verhoging van het taalniveau van A2 naar B1.
  • Betere en meer ondersteuning door gemeenten.
  • Activerend en ontzorgend systeem van sociale voorzieningen.
  • Aandacht voor zaken als tijdige huisvesting, toegang tot gezondheidszorg en voor- en vroegschoolse educatie.
  • Nauwe samenwerking met relevante partners, onder andere in het kader van het Interbestuurlijk Programma.
  • Nationaliteit: eerste generatie migranten kunnen meerdere nationaliteiten hebben en houden. Volgende generaties kiezen voor 1 nationaliteit.