Versterken opvang en bescherming voor vluchtelingen en ontheemden in de regio

Het kabinet wil de opvang en bescherming van vluchtelingen verbeteren in landen in en om conflictregio’s. Door perspectiefvolle opvang te bieden kunnen zij daar blijven. Door in de regio te blijven, kunnen zij ook snel terugkeren naar het land van herkomst. Zodra de situatie dat toelaat.

Het kabinet investeert in politieke en economische samenwerking in aanvulling op noodhulp en ontwikkelingssamenwerking. Nederland richt zich er in het bijzonder op om de toegang tot onderwijs en werk voor vluchtelingen te vergroten.Ook voor gastgemeenschappen. Vooral in Jordanië, Libanon, Irak en de Hoorn van Afrika.

Voor het verbeteren van de opvang en bescherming van vluchtelingen in de regio heeft het kabinet 3 doelen:

  • Een betere verdeling van verantwoordelijkheden tussen herkomst-, doorreis- en bestemmingslanden voor de opvang van vluchtelingen. Dit betekent ook dat landen die nu weinig bijdragen meer bijdragen. Bijvoorbeeld via noodhulp of hervestigingsprogramma’s.
  • Het vergroten van het toekomstperspectief van vluchtelingen in de regio. De nadruk ligt op het investeren in onderwijs. En bij maatregelen die kunnen leiden tot meer werkgelegenheid voor vluchtelingen. Dit gaat in samenwerking met maatschappelijke organisaties en ondernemers.
  • Het geven van speciale aandacht aan de meest kwetsbare vluchtelingen: vrouwen en kinderen.

Vluchtelingen hebben het recht om bescherming te krijgen. Maar dit betekent niet dat ze mogen kiezen welk land bescherming biedt. Daarom worden in Europees verband migratieovereenkomsten gesloten met veilig derde landen over opvang en overname. Deze overeenkomsten moeten voldoen aan de vereisten in het VN-Vluchtelingenverdrag uit 1951. 

Nieuwe aanpak vluchtelingenopvang

In 2019 startte Nederland met een nieuwe aanpak voor vluchtelingenopvang: het partnerschap Prospects. Het partnerschap wil de opvang en bescherming van vluchtelingen in en rondom conflictgebieden verbeteren.

Tot 2023 investeert Prospects € 500 miljoen in de vluchtelingenopvang van Irak, Jordanië, Libanon, Egypte, Oeganda, Kenia, Soedan en Ethiopië. Prospects wil samen met lokale overheden en bedrijven investeren in onderwijs en werkgelegenheid voor de vluchtelingen en gastgemeenschappen. Zo krijgen vluchtelingen een kans om een nieuw bestaan op te bouwen. En om beter te integreren in hun nieuwe land samen met de gastgemeenschap. Ook wil Prospects de mensenrechten van vluchtelingen beter waarborgen.

Het partnerschap Prospects bestaat uit:

  • het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
  • International Finance Corporation (IFC);
  • International Labour Organisation (ILO);
  • United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR);
  • United Nations Children’s Fund (UNICEF);
  • World Bank.