Voor bedrijven en huishoudens gelden verschillende milieubelastingen. Zoals de energiebelasting, de afvalstoffenbelasting en de belasting op leidingwater. Met milieubelastingen kan de overheid een zuiniger gebruik van water, grondstoffen en brandstoffen stimuleren. En vervuiling voorkomen.