Afvalstoffenbelasting

Bedrijven in Nederland met een afvalverbrandingsinstallatie of stortplaats betalen afvalstoffenbelasting. Dit geldt ook voor bedrijven die afvalstoffen naar het buitenland overbrengen om ze daar te laten storten of verbranden.

Verschuiving van verbranden naar recyclen

Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken. En minder afval gaat verbranden. Daarom gaan de tarieven voor de afvalstoffenbelasting omhoog.

Tarief afvalstoffenbelasting

De tarieven van de afvalstoffenbelasting staan op de site van de Belastingdienst. Deze tarieven gelden voor bedrijven die afval storten of verbranden. Een bedrijf betaalt geen afvalstoffenbelasting als zij afval recyclet.

Aangifte afvalstoffenbelasting

Afvalverwerkende bedrijven moeten zelf aangifte afvalstoffenbelasting doen en de afvalstoffenbelasting berekenen.

Heffing bij overbrenging van Nederlands afval naar het buitenland

Er is een heffing voor afvalstoffen die in Nederland zijn ontstaan en die buiten Nederland worden gestort of verbrand. Het uitgangspunt bij deze heffing is dat al het in Nederland ontstane afval hetzelfde wordt belast. Het maakt daarbij niet uit of de verwerking binnen of buiten Nederland plaatsvindt. 

Deze heffing bij storten of verbranden in het buitenland sluit aan bij de zogenoemde EVOA-kennisgevingsprocedure. De Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) geeft de procedures en regels voor het internationaal transport van afval. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belastingdienst voeren de heffing voor Nederlands afval in het buitenland uit.

Lees meer over wet- en regelgeving bij afvaltransport in Europa.

Beschikking heffing afvalstoffen bij overbrenging naar het buitenland

Bedrijven die afvalstoffen in het buitenland willen verwerken of storten zijn aan bijzondere regels gehouden. Voor veel afvalstoffen moeten bedrijven een EVOA-kennisgeving aanvragen bij de ILT. Het transport kan pas plaatsvinden als beide overheden hebben ingestemd door afgifte van een ondertekende kennisgeving. Na het laatste transport naar het buitenland moet het bedrijf een Beschikking Grondslag buitenlandheffing afval aanvragen. Een bedrijf op wiens naam de kennisgeving is afgegeven kan dat doen via MijnILT. In de beschikking staat het totale gewicht van het afval dat naar het buitenland is gebracht, gespecificeerd naar de wijze van verwerking. De beschikking van de ILT is nodig voor de aangifte bij de Belastingdienst.

Doorberekenen afvalstoffenbelasting

Afvalverwerkende bedrijven betalen de afvalstoffenbelasting aan de Belastingdienst. Zij kunnen de belasting doorberekenen aan degene die de afvalstoffen afgeeft.