Afvalstoffenbelasting

Bedrijven in Nederland met een afvalverbrandingsinstallatie of stortplaats betalen afvalstoffenbelasting. Dit geldt ook voor bedrijven die afvalstoffen naar het buitenland overbrengen om ze daar te laten storten of verbranden.

Verschuiving van verbranden naar recyclen

Het kabinet wil dat Nederland meer grondstoffen gaat hergebruiken. En minder afval gaat verbranden. Daarom gaan de tarieven voor de afvalstoffenbelasting omhoog.

Tarief afvalstoffenbelasting

De tarieven van de afvalstoffenbelasting staan op de site van de Belastingdienst. Deze tarieven gelden voor bedrijven die afval storten of verbranden. Een bedrijf betaalt geen afvalstoffenbelasting als zij afval recyclet.

Tarief afvalstoffenbelasting 2019

Het tarief voor het storten en verbranden van afvalstoffen binnen Nederland en erbuiten is per 1 januari 2019 gelijkgetrokken. Het tarief is € 32,12 per 1.000 kilogram. 

Aangifte afvalstoffenbelasting

Afvalverwerkende bedrijven moeten zelf aangifte afvalstoffenbelasting doen en de afvalstoffenbelasting berekenen.

Heffing Nederlands afval in het buitenland

Per 1 januari 2019 is er een heffing voor afvalstoffen die in Nederland zijn ontstaan en die buiten Nederland worden gestort of verbrand. Het uitgangspunt bij deze heffing is dat al het in Nederland ontstane afval hetzelfde wordt belast. Het maakt daarbij niet uit of de verwerking binnen of buiten Nederland plaatsvindt. Door het tarief voor het buitenland ook te verhogen, wil het kabinet voorkomen dat er meer afval naar het buitenland gaat. Dat zou oneerlijk zijn voor Nederlandse afvalverwerkers.

Deze heffing bij storten of verbranden in het buitenland sluit aan bij de zogenoemde EVOA-kennisgevingsprocedure. De Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) geeft de procedures en regels voor het internationaal transport van afval. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Belastingdienst gaan de heffing voor Nederlands afval in het buitenland uitvoeren.

Lees meer over wet- en regelgeving bij afvaltransport in Europa.

Beschikking afvalstoffenbelasting bij overbrenging naar het buitenland

Meestal moeten bedrijven die afvalstoffen in het buitenland willen storten en verwerken, eerst een EVOA-kennisgeving aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Niet voor alle afvalstromen is een kennisgeving nodig. Na de EVOA-kennisgeving moet de kennisgever voor de afvalstoffenbelasting een beschikking aanvragen bij de ILT. In de beschikking staat de hoeveelheid afval die in het buitenland is gestort en verbrand. Deze beschikking kan de kennisgever gebruiken voor de aangifte bij de Belastingdienst.

Doorberekenen afvalstoffenbelasting

Afvalverwerkende bedrijven betalen de afvalstoffenbelasting aan de Belastingdienst. Zij kunnen de belasting doorberekenen aan degene die de afvalstoffen afgeeft.