Belasting op water

De leveranciers van leidingwater (drinkwater) betalen leidingwaterbelasting aan de Belastingdienst. Zij berekenen de belasting door aan hun klanten. De belasting staat apart op de nota vermeld. De overheid wil met deze belasting stimuleren dat bedrijven en huishoudens zuiniger omgaan met leidingwater. Dat is goed voor het milieu.

Tarief belasting op leidingwater

De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aantal kubieke meters water dat een verbruiker afneemt. Er wordt alleen leidingwaterbelasting geheven over de eerste 300 m3. Het actuele tarief voor leidingwaterbelasting staat op de website van de Belastingdienst.